نویسنده = ���������� ������������ ���������� ��������������
جلوه‌های ترمیمی معامله اتهام در دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 125-139

فاطمه السادات قریشی محمدی؛ مهدی مومنی