نویسنده = حسین غلامی
ناهمسویی‌های قانونی با سیاست فردی‌سازیِ الگوی رفاه در پاسخ‌گذاری ِجرایم اطفال ونوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22034/jclc.2022.352482.1726

پریزاد کاوسی خسرقی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمهدی سیدزاده ثانی؛ حسین غلامی دون


رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 7-34

10.22034/jclc.2021.274825.1471

گلناز مرادی پسند؛ تهمورث بشیریه؛ حسین غلامی دون


جرایم سودمدار در سنجه انتخاب عقلانی و روان‌شناسی تکاملی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 57-90

10.22034/jclc.2021.256427.1438

وحیدرضا معصومی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی دون؛ فریده حسین ثابت


خون‌صلح؛ حل‌و‌فصل سنتی قتل

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 157-182

حسین غلامی؛ حسین مرادقلی