نویسنده = ���������������� ��������
خون‌صلح؛ حل‌و‌فصل سنتی قتل

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 157-182

حسین غلامی؛ حسین مرادقلی