نویسنده = ���������� ������������������ ��������
بررسی پیش‌نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 227-254

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


جلوه‌های عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 2، شماره 4، مهر 1393، صفحه 159-192

هاله حسینی اکبرنژاد