نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 97-132

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب‏ زاده؛ محمد فرجیها