نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 97-132

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب‏ زاده؛ محمد فرجیها


معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 58-81

محمد فرجیها؛ محمد باقر مقدسی