نویسنده = ������������ ����������������
بررسی تاثیر میانجیگری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22034/jclc.2023.406563.1879

رحمان صبوحی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی


جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته‎؛ آثار کیفری و حقوقی

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 85-110

حسین سیمایی صراف؛ محمدخلیل صالحی