نویسنده = تهمورث بشیریه
بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 233-257

10.22034/jclc.2023.342378.1690

سپیده شهیدی؛ تهمورث بشیریه؛ سید مهدی صابری؛ اصغر عباسی


رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 7-34

10.22034/jclc.2021.274825.1471

گلناز مرادی پسند؛ تهمورث بشیریه؛ حسین غلامی دون