نویسنده = ���������������� �������� ������
مدل مطلوب سیاست کیفری مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/jclc.2023.375456.1787

شیما سادات حسینی مقدم؛ غلامرضا محمدنسل


راهکارهای ترمیم آسیب‌های معنوی ناشی از جرم در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 303-325

10.22034/jclc.2021.287659.1502

مریم صادق نیا؛ غلام رضا محمدنسل؛ یاسمن خواجه نوری