نویسنده = �������� ���� ������������ �������� ������
بررسی تاثیر میانجیگری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22034/jclc.2023.406563.1879

رحمان صبوحی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی


بررسی جرم‌شناختی عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 205-226

سمیرا گل خندان؛ محمد علی حاجی ده آبادی