نویسنده = سید منصور میرسعیدی
منطق گزارش کمیته ولفندن، اباحه سازی یا جرم گریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22034/jclc.2023.391873.1837

عرفان کریمی راد؛ مجتبی فرحبخش؛ سید منصور میرسعیدی؛ قاسم قاسمی