نویسنده = محمدعلی (نویسنده مسئول) مهدوی ثابت
مطالعه و بررسی زنا و تجاوز به عنف نسبت به کودکان در نظام کیفری ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/jclc.2022.313149.1595

سکینه خانلرزاده؛ جعفر کوشا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


منشأ و مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 29-49

10.22034/jclc.2021.128498.1094

حجت اله رضائی؛ محمدعلی (نویسنده مسئول) مهدوی ثابت