نویسنده = ������������ ��������
سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات‌های جایگزین حبس

دوره 6، شماره 11، تیر 1397، صفحه 131-159

داود خاکسار؛ حسین غلامی