نویسنده = ���������� �������� ��������
تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بین‌الملل

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 75-98

حسین عسکری راد؛ سیّدقاسم زمانی