نویسنده = ایوب نوریان
تعداد مقالات: 2
1. واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 113-134

10.22034/jclc.2021.125301

غلامرضا محمدنسل؛ ایوب نوریان


2. جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست، زمینه‌ها و جلوه‌ها

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-246

غلامرضا محمدنسل؛ نادر نوروزی؛ ایوب نوریان