نویسنده = غلامرضا محمدنسل
واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 113-134

10.22034/jclc.2021.125301

غلامرضا محمدنسل؛ ایوب نوریان


جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست، زمینه‌ها و جلوه‌ها

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 221-246

غلامرضا محمدنسل؛ نادر نوروزی؛ ایوب نوریان