نویسنده = ��������������������� ��������
واکاوی رویکردهای تعقیب‌زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 193-216

10.22034/jclc.2021.125310

حسین فتح‌آبادی؛ محمدعلی مهدوی ثابت