نویسنده = ������������ �������� ������
رویای حبس زدایی تا جوانب بازدارندگی و بی‌کیفری مجازات در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22034/jclc.2022.305075.1566

حمید علیزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ محمد حسن جوادی؛ سید‌حسام‌الدین سیداصفهانی