نویسنده = ���������� ���������� ��������
نگاه بومی به نظریۀ کنترل اجتماعی جرم با توجه به مبانی اسلامی ـ ایرانی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 317-345

10.22034/jclc.2023.294614.1530

سمیرا تاج خراسانی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده