نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 233-257

10.22034/jclc.2023.342378.1690

سپیده شهیدی؛ تهمورث بشیریه؛ سید مهدی صابری؛ اصغر عباسی