نویسنده = �������������� ����������������������
ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 101-130

10.22034/jclc.2022.333705.1665

میثم غلامی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمحمدجواد ساداتی


ادراک تاریخ‌مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت‌گرایی اجتماعی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 153-178

10.22034/jclc.2022.321434.1622

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی