نویسنده = عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
ناهمسویی‌های قانونی با سیاست فردی‌سازیِ الگوی رفاه در پاسخ‌گذاری ِجرایم اطفال ونوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22034/jclc.2022.352482.1726

پریزاد کاوسی خسرقی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمهدی سیدزاده ثانی؛ حسین غلامی دون


ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 101-130

10.22034/jclc.2022.333705.1665

میثم غلامی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمحمدجواد ساداتی


ادراک تاریخ‌مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت‌گرایی اجتماعی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 153-178

10.22034/jclc.2022.321434.1622

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی