نویسنده = ���������� ���������� ����������
رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 7-34

10.22034/jclc.2021.274825.1471

گلناز مرادی پسند؛ تهمورث بشیریه؛ حسین غلامی دون