نویسنده = �������������� ������������
رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.274825.1471

تهمورث بشیریه؛ گلناز مرادی پسند؛ حسین غلامی دون