نویسنده = محمدرضا الهی منش
مفهوم شناسی جرم شناختی جرایم حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jclc.2023.415817.1906

محمد ناظمی پور؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ فیروز محمودی جانکی؛ محمدرضا الهی منش


رویکرد آسیب اجتماعی‌شناسی به جرم حکومتی و کاربست پاسخ‌گذاری به آن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 347-390

10.22034/jclc.2023.367883.1769

محمد ناظمی پور؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ فیروز محمودی جانکی؛ محمدرضا الهی منش


پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 385-406

10.22034/jclc.2021.290298.1510

شهیار عبدالهی قهفرخی؛ بتول پاکزاد؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش