کلیدواژه‌ها = تفسیر به سود متهم
تعداد مقالات: 1
1. قاعده‌های تفسیری ویژه در حقوق جنایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-57

علی شجاعی