کلیدواژه‌ها = إزیدی
بررسی فرضیه نسل‌زدایی إزیدی‌های عراق توسط داعش

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 49-86

مرتضی جوانمردی صاحب؛ محمدباقر رستگار مهجن‌آبادی