کلیدواژه‌ها = سازمان‌های ‌‌بین‌المللی
مشارکت سازمان‌های ‌‌بین‌المللی در تحقیقات مقدماتی ‌‌دیوان کیفری ‌بین‌المللی

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 247-272

سحر پورحسن زیوه؛ سید ابراهیم قدسی؛ حمیدرضا جاویدزاده