کلیدواژه‌ها = ‌دیوان کیفری بین‌المللی
تعداد مقالات: 1
1. مشارکت سازمان‌های ‌‌بین‌المللی در تحقیقات مقدماتی ‌‌دیوان کیفری ‌بین‌المللی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 247-272

سحر پورحسن زیوه؛ سید ابراهیم قدسی؛ حمیدرضا جاویدزاده