کلیدواژه‌ها = پیش‌نویس کنوانسیون
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیش‌نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 227-254

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد