کلیدواژه‌ها = حد
تعداد مقالات: 2
1. امکان‌‌سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 183-206

رحیم نوبهار؛ حسین خدایار


2. جرم سیاسی و تقسیم بندی حد ـ تعزیر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-163

رحیم نوبهار