کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
تعداد مقالات: 2
1. مبانی سیاسی و چالش‌های عملی جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه در فرایند کیفری ایران ‬‬

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 289-313

10.22034/jclc.2021.125315

جهانبخش سلیمانی؛ ایرج گلدوزیان؛ محمد روحانی‌مقدم


2. راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت‌ها

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 135-156

سیّدقاسم زمانی؛ فرشته باقری