کلیدواژه‌ها = نظام کیفری ایران
رویکرد نظام کیفری ایران در قبال اموال مرتبط با جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/jclc.2023.381781.1799

نغمه مخدوم مسافر؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


جایگاه رویکرد تجربی به کیفر در نظام حقوق کیفری ایران

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 199-226

10.22034/jclc.2021.269744.1461

رحیم نوبهار؛ محمد جواد کبریتی کرمانی