کلیدواژه‌ها = دیوان کیفری بین‌المللی
رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اهداف مجازات

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 79-112

10.22034/jclc.2021.125300

مهدی رضا صادقی؛ سیّد قاسم زمانی


عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 85-116

سیّدقاسم زمانی؛ مهدی عبدالمالکی