کلیدواژه‌ها = دیوان کیفری بین‌المللی
تعداد مقالات: 6
1. رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اهداف مجازات

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 79-112

10.22034/jclc.2021.125300

مهدی رضا صادقی؛ سیّد قاسم زمانی


5. عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-116

سیّدقاسم زمانی؛ مهدی عبدالمالکی