کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 329-361

10.22034/jclc.2023.361789.1756

مجتبی جعفری؛ فاطمه طباخیان


ادراک تاریخ‌مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت‌گرایی اجتماعی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 153-178

10.22034/jclc.2022.321434.1622

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی


حق برخورداری متهم از وکیل در رویة کمیته حقوق بشر ملل متحد

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 123-149

سید مصطفی موسوی میرکلائی؛ باقر شاملو؛ ایرج گلدوزیان


راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت‌ها

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 135-156

سیّدقاسم زمانی؛ فرشته باقری