کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 4
1. حق برخورداری متهم از وکیل در رویة کمیته حقوق بشر ملل متحد

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-149

سید مصطفی موسوی میرکلائی؛ باقر شاملو؛ ایرج گلدوزیان


4. راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت‌ها

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 135-156

سیّدقاسم زمانی؛ فرشته باقری