کلیدواژه‌ها = پیشگیری
تحلیل جرم‌شناختی عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان ارومیه در بازه زمانی 1390-1394

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 177-207

10.22034/jclc.2022.302573.1556

پیمان غیوری نیا؛ سیدعلی میر ابراهیمی؛ محمدعلی قربانی


نگاه بومی به نظریۀ کنترل اجتماعی جرم با توجه به مبانی اسلامی ـ ایرانی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 317-345

10.22034/jclc.2023.294614.1530

سمیرا تاج خراسانی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


نقش سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد در پیشگیری از فساد در ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 75-101

10.22034/jclc.2021.133150

ناهید ناصری؛ صادق سلیمی؛ هوشنگ شامبیاتی


اقدامات بین‌المللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1396، صفحه 151-189

پیـمان حکیـم‌زاده خوئی؛ محسن عبدالهی


آسیب‌شناسی رسانه‌های تصویری در بروز خشونت در جوامع

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 170-197

طاهره عابدی تهرانی؛ فاطمه افشاری