کلیدواژه‌ها = بزه‌دیده
تعداد مقالات: 3
1. رویکرد اسناد بین‌المللی به حقوق بزه‌دیدگان جنایت ناپدیدسازی اجباری

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-219

جمال بیگی؛ هیوا علی پور


2. بسترهای بزه‌دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-149

سید منصور میرسعیدی؛ نرگس‌السادات عطایی حسین‌آبادی


3. نقش بزه‌دیده درحقوق کیفری انگلستان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 161-180

سیّد علیرضا میرکمالی