کلیدواژه‌ها = خشونت
مدل مطلوب سیاست کیفری مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان

دوره 11، شماره 22، اسفند 1402، صفحه 7-38

10.22034/jclc.2023.375456.1787

شیما سادات حسینی مقدم؛ غلامرضا محمدنسل


بررسی جرم‌شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

دوره 6، شماره 11، تیر 1397، صفحه 35-67

مجید آقایی؛ علی صفاری


تروریسم یک نشانه روانی ـ اجتماعی یا یک ابزار سیاسی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 85-107

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری


آسیب‌شناسی رسانه‌های تصویری در بروز خشونت در جوامع

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 170-197

طاهره عابدی تهرانی؛ فاطمه افشاری