کلیدواژه‌ها = میانجیگری
بررسی تاثیر میانجیگری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22034/jclc.2023.406563.1879

رحمان صبوحی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی


کارکردهای پلیس ترمیمی ویژه اطفال؛ رویکرد تطبیقی استرالیا

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 179-206

10.22034/jclc.2022.299595.1546

شادی ترکمنی؛ رو ح الدین کردعلیوند


واکاوی رویکردهای تعقیب‌زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 193-216

10.22034/jclc.2021.125310

حسین فتح‌آبادی؛ محمدعلی مهدوی ثابت