کلیدواژه‌ها = مسؤولیت کیفری
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصۀ داخلی

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 69-84

قاسم محمدی؛ علیرضا خانیزاده


جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته‎؛ آثار کیفری و حقوقی

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 85-110

حسین سیمایی صراف؛ محمدخلیل صالحی


نقش عرف در تحلیل مولفۀ روانی جرم و عوامل زوال مسؤولیت کیفری

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 111-133

محسن برهانی؛ عطیه پارساییان


مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 142-169

صادق دشتی؛ پژمان محمدی؛ حسین آقایی جنت مکان