کلیدواژه‌ها = جنایات بین‌المللی
رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اهداف مجازات

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 79-112

10.22034/jclc.2021.125300

مهدی رضا صادقی؛ سیّد قاسم زمانی


مفهوم قربانی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 169-189

سیّدابراهیم حسینی؛ سیّدقاسم زمانی