کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل کیفری
تعداد مقالات: 4
1. مفهوم قربانی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 169-189

سیّدابراهیم حسینی؛ سیّدقاسم زمانی


2. قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین‌الملل

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-93

آرامش شهبازی


3. جرم سربازگیری کودکان از منظر حقوق بین‌المللی کیفری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-126

سیدعلیرضا میرکمالی؛ سحر پورحسن زیوه


4. جلوه‌های عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 159-192

هاله حسینی اکبرنژاد