کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل کیفری
مفهوم قربانی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 169-189

سیّدابراهیم حسینی؛ سیّدقاسم زمانی


جرم سربازگیری کودکان از منظر حقوق بین‌المللی کیفری

دوره 2، شماره 4، مهر 1393، صفحه 97-126

سیدعلیرضا میرکمالی؛ سحر پورحسن زیوه


جلوه‌های عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 2، شماره 4، مهر 1393، صفحه 159-192

هاله حسینی اکبرنژاد