کلیدواژه‌ها = یادگیری
تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریه «قوانین تقلید» گابریل تارد

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 5-32

مهدی فضلی؛ شهین دارابی‌پناه


آسیب‌شناسی رسانه‌های تصویری در بروز خشونت در جوامع

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 170-197

طاهره عابدی تهرانی؛ فاطمه افشاری