کلیدواژه‌ها = فقه جزایی
تعداد مقالات: 1
1. جرم سیاسی و تقسیم بندی حد ـ تعزیر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-163

رحیم نوبهار