آثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزه‌های حقوق عمومی

دوره 2، شماره 4، مهر 1393، صفحه 69-96

آزاده السادات طاهری؛ محمدعلی رجب


چطور مجرم می شوند ؟ ( تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی)

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 75-97

10.22034/jclc.2021.288345.1506

گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 83-102

منصور رحمدل


عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 85-116

سیّدقاسم زمانی؛ مهدی عبدالمالکی


مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصۀ داخلی

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 69-84

قاسم محمدی؛ علیرضا خانیزاده


نقش سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد در پیشگیری از فساد در ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 75-101

10.22034/jclc.2021.133150

ناهید ناصری؛ صادق سلیمی؛ هوشنگ شامبیاتی


رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اهداف مجازات

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 79-112

10.22034/jclc.2021.125300

مهدی رضا صادقی؛ سیّد قاسم زمانی


نقد آزادی‌شناختی اهانت به باورهای دینی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 82-103

محمدهادی ذاکرحسین


تروریسم یک نشانه روانی ـ اجتماعی یا یک ابزار سیاسی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 85-107

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری


تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 87-106

سیّدقاسم زمانی؛ حسین فرحی؛ آرامش شهبازی


تطبیق فرآیند تفتیش و بازرسی در الگوی دادرسی کیفری ایران و امریکا

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 95-133

غلامحسن کوشکی؛ سحر سهیل مقدم


جرم سربازگیری کودکان از منظر حقوق بین‌المللی کیفری

دوره 2، شماره 4، مهر 1393، صفحه 97-126

سیدعلیرضا میرکمالی؛ سحر پورحسن زیوه


رویای حبس زدایی تا جوانب بازدارندگی و بی‌کیفری مجازات در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 99-125

10.22034/jclc.2022.305075.1566

حمید علیزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ محمد حسن جوادی؛ سید‌حسام‌الدین سیداصفهانی


امور فوری در دادرسی کیفری

دوره 6، شماره 11، تیر 1397، صفحه 105-130

منصور رحمدل