بررسی جرم‌شناختی تأثیر بیماری افسردگی ماژور بر نگرش نسبت به مواد مخدر

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 115-144

غلامحسین کریمی کهکی؛ مهری زمان‌زاده بهبهانی


حق برخورداری مظنونان و متهمان از وکیل مدافع منتخب؛ تطبیق با اسناد حقوق بشری

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 117-135

رجب گلدوست جویباری؛ مهران ابراهیمی منش


جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته‎؛ آثار کیفری و حقوقی

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 85-110

حسین سیمایی صراف؛ محمدخلیل صالحی


ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1)

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 97-132

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب‏ زاده؛ محمد فرجیها


تقارن مسؤولیت بین‌المللی فرد و دولت در قبال تجاوز

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 107-124

هیلدا رضائی؛ صادق سلیمی


پیامدهای سیاست کیفری عوام‌گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان

دوره 7، شماره 13، تیر 1398، صفحه 109-146

پریما طاهری شاد؛ هوشنگ شامبیاتی


حقوق کیفری تضمین گر در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردها

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 111-138

10.22034/jclc.2021.133147

علیرضا جمشیدی؛ مجتبی شیرود بزرگی


واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 113-134

10.22034/jclc.2021.125301

غلامرضا محمدنسل؛ ایوب نوریان


جرم انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 127-152

10.22034/jclc.2022.303968.1560

رحیم یاری؛ نوروز کارگری؛ باقر شاملو؛ قاسم قاسمی


سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات‌های جایگزین حبس

دوره 6، شماره 11، تیر 1397، صفحه 131-159

داود خاکسار؛ حسین غلامی


راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت‌ها

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 135-156

سیّدقاسم زمانی؛ فرشته باقری


تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 169-139

رابعه نظرپور همدانی؛ بتول پاکزاد


نقش عرف در تحلیل مولفۀ روانی جرم و عوامل زوال مسؤولیت کیفری

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 111-133

محسن برهانی؛ عطیه پارساییان


جلوه‌های ترمیمی معامله اتهام در دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 125-139

فاطمه السادات قریشی محمدی؛ مهدی مومنی