جرم سیاسی و تقسیم بندی حد ـ تعزیر

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 133-163

رحیم نوبهار


دادرسی اختصاری در جرایم جنسی (چالش‌ها و راهکارها)

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 135-161

10.22034/jclc.2021.125302

هادی رستمی؛ ناصر قربان‌پور


مکانیسم قدرت و تأثیر آن بر مجازات تابعان

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 139-165

10.22034/jclc.2021.263302.1454

طاهر توحیدی؛ محمد آشوری


مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 142-169

صادق دشتی؛ پژمان محمدی؛ حسین آقایی جنت مکان


درآمدی بر «حقوق بیمۀ جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه‌مدار»

دوره 7، شماره 13، تیر 1398، صفحه 147-180

مهرداد رایجیان اصلی؛ نعیم سهامی


اقدامات بین‌المللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1396، صفحه 151-189

پیـمان حکیـم‌زاده خوئی؛ محسن عبدالهی


تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی مصوب 1295 شمسی

دوره 6، شماره 12، آذر 1397، صفحه 153-182

مهدی صبوری‌پور؛ ایرج خلیل‌زاده


ادراک تاریخ‌مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت‌گرایی اجتماعی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 153-178

10.22034/jclc.2022.321434.1622

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی


خون‌صلح؛ حل‌و‌فصل سنتی قتل

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 157-182

حسین غلامی؛ حسین مرادقلی


جلوه‌های عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 2، شماره 4، مهر 1393، صفحه 159-192

هاله حسینی اکبرنژاد


نقش بزه‌دیده درحقوق کیفری انگلستان

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 161-180

سیّد علیرضا میرکمالی


مفهوم قربانی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 169-189

سیّدابراهیم حسینی؛ سیّدقاسم زمانی


تحلیل جرم‌شناختی عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان ارومیه در بازه زمانی 1390-1394

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 177-207

10.22034/jclc.2022.302573.1556

پیمان غیوری نیا؛ سیدعلی میر ابراهیمی؛ محمدعلی قربانی


نهادینه سازی رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 167-198

10.22034/jclc.2021.285164.1496

ابراهیم رجبی تاج امیر


آسیب‌شناسی رسانه‌های تصویری در بروز خشونت در جوامع

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 170-197

طاهره عابدی تهرانی؛ فاطمه افشاری


کارکردهای پلیس ترمیمی ویژه اطفال؛ رویکرد تطبیقی استرالیا

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 179-206

10.22034/jclc.2022.299595.1546

شادی ترکمنی؛ رو ح الدین کردعلیوند


امکان‌‌سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود

دوره 6، شماره 12، آذر 1397، صفحه 183-206

رحیم نوبهار؛ حسین خدایار