واکاوی رویکردهای تعقیب‌زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 193-216

10.22034/jclc.2021.125310

حسین فتح‌آبادی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


جایگاه رویکرد تجربی به کیفر در نظام حقوق کیفری ایران

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 199-226

10.22034/jclc.2021.269744.1461

رحیم نوبهار؛ محمد جواد کبریتی کرمانی


جرم‌شناسی واقع‌گرایی راست، زمینه‌ها و جلوه‌ها

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 221-246

غلامرضا محمدنسل؛ نادر نوروزی؛ ایوب نوریان


مشارکت سازمان‌های ‌‌بین‌المللی در تحقیقات مقدماتی ‌‌دیوان کیفری ‌بین‌المللی

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 247-272

سحر پورحسن زیوه؛ سید ابراهیم قدسی؛ حمیدرضا جاویدزاده


شناسایی هویت نوشتاری و گفتاری متهمان در دادگاه از منظر زبان‌شناسی حقوقی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 289-316

10.22034/jclc.2023.329574.1652

ثریا سبهانی؛ بهمن گرجیان؛ خلیل محمودی؛ الخاص ویسی


سیاست کیفری ایران در برابر تجویز القائی دارو

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 253-280

10.22034/jclc.2021.275417.1473

محمد پیرورام؛ شادی عظیم زاده


نگاه بومی به نظریۀ کنترل اجتماعی جرم با توجه به مبانی اسلامی ـ ایرانی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 317-345

10.22034/jclc.2023.294614.1530

سمیرا تاج خراسانی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


توسعه جرائم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری: بررسی کاربردی چالش‌ها و دستاوردها

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 281-302

10.22034/jclc.2021.292817.1523

صادق فتیلی؛ رشید قدیری بهرام آبادی؛ مجید صادق نژاد نائینی؛ مریم نقدی دورباطی


رویکرد آسیب اجتماعی‌شناسی به جرم حکومتی و کاربست پاسخ‌گذاری به آن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 347-390

10.22034/jclc.2023.367883.1769

محمد ناظمی پور؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ فیروز محمودی جانکی؛ محمدرضا الهی منش


مبانی سیاسی و چالش‌های عملی جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه در فرایند کیفری ایران ‬‬

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 289-313

10.22034/jclc.2021.125315

جهانبخش سلیمانی؛ ایرج گلدوزیان؛ محمد روحانی‌مقدم