بررسی جرم‌شناختی عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 205-226

سمیرا گل خندان؛ محمد علی حاجی ده آبادی


بررسی پیش‌نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 227-254

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه‌دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 233-257

10.22034/jclc.2023.342378.1690

سپیده شهیدی؛ تهمورث بشیریه؛ سید مهدی صابری؛ اصغر عباسی


معاضدت قضایی متقابل درزمینۀ جرایم سایبری

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 255-278

توقان نظامی نرج‌آباد؛ لیلا رئیسی


رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 329-361

10.22034/jclc.2023.361789.1756

مجتبی جعفری؛ فاطمه طباخیان


مطالعه و بررسی زنا و تجاوز به عنف نسبت به کودکان در نظام کیفری ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/jclc.2022.313149.1595

سکینه خانلرزاده؛ جعفر کوشا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


ناهمسویی‌های قانونی با سیاست فردی‌سازیِ الگوی رفاه در پاسخ‌گذاری ِجرایم اطفال ونوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22034/jclc.2022.352482.1726

پریزاد کاوسی خسرقی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمهدی سیدزاده ثانی؛ حسین غلامی دون


رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص منع سوءرفتار نسبت به مجرم (مطالعه بین سال های 1999 تا 2023 میلادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/jclc.2023.406199.1881

مرتضی راسته؛ حسین غلامی دون؛ نسرین مهرا


مسئولیت کیفری تولیدکننده در برابر داروهای فرعی (Label off)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.22034/jclc.2023.393287.1844

محمد پیرورام؛ شادی عظیم زاده؛ تهمورث بشیریه؛ فاطمه محمدی مغانجوی


مفهوم شناسی جرم شناختی جرایم حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jclc.2023.415817.1906

محمد ناظمی پور؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ فیروز محمودی جانکی؛ محمدرضا الهی منش


حقوق کیفری ایران در سنجۀ نظریه عقلانیت ماکس وِبِر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22034/jclc.2023.409021.1890

میثم غلامی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


امضای الکترونیک , زمینه ساز پیشگیری از جرائم ثبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22034/jclc.2024.384928.1814

سعید پورتیمور؛ محمدابراهیم شمس ناتری


جایگاه پرونده شخصیت در فرایند عدالت اطفال و نوجوانان (مطالعه موردی شهر همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22034/jclc.2024.424949.1943

مهری برزگر؛ گلناز حیاتی