دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 1-309 
6. حق برخورداری متهم از وکیل در رویة کمیته حقوق بشر ملل متحد

صفحه 123-149

سید مصطفی موسوی میرکلائی؛ باقر شاملو؛ ایرج گلدوزیان


10. بررسی پیش‌نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت

صفحه 227-254

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


11. معاضدت قضایی متقابل درزمینۀ جرایم سایبری

صفحه 255-278

توقان نظامی نرج‌آباد؛ لیلا رئیسی